Organisatie

Onze organisatie

Nieuw besturingsmodel

Sinds 1 januari 2019 is ons bestuur opgeheven en geven enkel een (uitgebreide) Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder leiding aan Utrechts Landschap. De dagelijkse gang van zaken is in de praktijk niet ingrijpend veranderd; de werkorganisatie opereerde al voldoende zelfstandig, waardoor deze stap mogelijk was.

Gecertificeerd natuurbeheerder

Om in aanmerking te komen voor provinciale natuurbeheersubsidie moet Utrechts Landschap gecertificeerd zijn als natuurbeheerder binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). In 2019 heeft de Stichting SNL voor de tweede maal met een audit getoetst of wij voldoen aan de kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie. We hebben deze audit met succes doorlopen.

Personeels-
zaken

 • 54 medewerkers (47,39 fte) per 31-12-2019
 • 38 mannen en 16 vrouwen
 • 23 fulltime en 31 parttime

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim-percentage bedroeg in 2019 4,8%. Dit ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde en beduidend hoger dan ons ziekteverzuim in de afgelopen jaren (2018: 1,5%). Het hoge ziekteverzuim werd veroorzaakt door drie langdurige zieken.

2 speciale vacatures

In 2019 hebben we via twee gespecialiseerde bemiddelingsbureaus twee vacatures uitgezet onder mensen met een arbeidshandicap. Helaas heeft dit door oorzaken buiten onze invloed nog geen nieuwe collega’s opgeleverd. Wel konden we een kandidaat een tijdelijke werkervaringsstageplek aanbieden.

Bestuur

Samenstelling:

 • Mw. S.G. van Dockum, directeur-bestuurder per 1-1-2019

Raad van toezicht

Samenstelling:

 • Dhr. M. Kortbeek, voorzitter, in functie sinds 22-9-2011
 • Dhr. P. Snikkers, in functie sinds 20-9-2012
 • Dhr. A. van Gellicum, in functie sinds 3-4-2014
 • Mw. A.A. Swinkels, in functie sinds 1-3-2015
 • Dhr. N.J. de Vries, in functie sinds 1-3-2015
 • Dhr. H.A.C. Runhaar, in functie sinds 1-4-2016
 • Mw. A.M.A. Pennarts, in functie sinds 11-10-2019