Vrijwilligers

Onze vrijwilligers

“Ik voel me Utrechts Landschap”

Jeannette Bruijnincx, vrijwilliger

Gezicht van Utrechts Landschap

Vrijwilligers zijn het gezicht van Utrechts Landschap, zorgen met hun initiatieven voor leven in de brouwerij en maken bezoekers enthousiast. Van molenaar, beheervrijwilliger en gids, tot gastheer/-vrouw, activiteitengenerator en toezichthouder: ze zijn onmisbaar. En met maar liefst 745 vrijwilligers rekenen we ons rijk!

Tevreden

Wat vinden vrijwilligers van hun werk en onze begeleiding daarbij? Om daar achter te komen hielden we in maart 2019 een enquête. 39,5% van de vrijwilligers reageerde, en dat is een hoog percentage: vrijwilligers voelen zich dus zeer betrokken, waarderen zo’n enquête en willen graag meedenken.


Ze zijn ook tevreden: 93% vindt de algehele tevredenheid een 7 waard of meer. Communicatie, zowel tussen vrijwilligers als tussen de werkorganisatie en de vrijwilligers, en begeleiding scoren goed. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten en daaraan gaan we in 2020 werken.

Vrijwilligers voor beleving

Ongeveer 420 vrijwilligers noemen we onze belevingsvrijwilligers. Zij zorgen voor beleving van natuur en leren over natuur, bedenken activiteiten en promoten Utrechts Landschap. Dit zijn de mensen die je tegenkomt in een van de zeven informatiecentra en het excursiecentrum, in onze molens, als gids bij natuur- en erfgoedexcursies en op promotie door de provincie.

Vrijwilligers terreinbeheer

Circa 230 groene vrijwilligers zijn voor onze boswachters aan de slag. Dankzij deze vrijwilligers kunnen we ook arbeidsintensief precisiewerk in kwetsbare natuur uitvoeren, zoals maaien, snoeien en het herstellen van paden en markeringen.

Voor de flexibele vrijwilliger

Vrijwilligerswerk kan een behoorlijk beslag leggen op je tijd. Voor mensen die wél graag buiten de handen uit de mouwen steken, maar geen vaste momenten beschikbaar (willen) zijn, hebben we in 2018 een flexteam natuurbeheer opgericht. Wie zich aanmeldt krijgt de data van werkdagen in zijn mailbox en kan zich voor aparte werkzaamheden inschrijven. Inmiddels hebben zo’n 95 mensen zich ingeschreven bij het flexteam. In 2019 kwam het team 28 keer bij elkaar voor werkzaamheden in verschillende gebieden.

De onderzoekende vrijwilliger

Om te weten of ons natuurbeheer tot de gewenste resultaten leidt, moeten we heel veel monitoring uitvoeren. Veel vrijwilligers van inventarisatiegroepen van o.a. Sovon , RAVON en de KNVV zijn ons daarbij tot hulp.

Zo doen zij in bijna al onze terreinen jaarlijks onderzoek naar dassen en boommarters.

De KNVV Amersfoort heeft (bijna) alles dat groeit en bloeit in De Schammer in kaart gebracht. Er kwamen zelfs speciale cameravallen aan te pas om kleine marterachtigen te volgen.


Ook allerlei jaarlijks terugkerende inventarisaties, van broedvogels tot insecten en paddenstoelen, zijn weer uitgevoerd. Met een spectaculaire waarneming in de Blauwe Kamer: een roepende kwartelkoning, de eerste sinds 2007!

Hieronder een impressie de prachtige beelden die de Dassenwerkgroep van Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum op YouTube plaatste.

Landgoederen-boswachter en landgoederen-ploeg

Sinds 2018 onderhoudt een speciale landgoederenboswachter onze landgoederen en buitenplaatsen, samen met een landgoederenploeg en Landschap Erfgoed Utrecht. Alle 50 vrijwilligers zijn minstens een dag per week inzetbaar, en dat levert inmiddels goede resultaten op.

Stinsenflora

Zo konden we dankzij de vrijwilligers op vrijwel alle rijksmonumentale landgoederen en buitenplaatsen het aantal stinsenflora sterk uitbreiden. Kom maar eens kijken op landgoed De Breul, waar je in het voorjaar kunt genieten van 383 verschillende soorten narcissen en oude rassen van de hyacint uit de 16e eeuw.

Kwetsbare bomen

Ook hebben de vrijwilligers kwetsbare oude veterane en monumentale bomen extra verzorgd, bijvoorbeeld door bladcompost onder de boom aan te brengen. Dit zorgt voor extra voeding en het houdt het water beter vast. Belangrijk maatwerk dat deze bomen robuuster maakt in het veranderende klimaat.