Fondsenwerving

Fondsen- werving

Zij maken het mogelijk

Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder de steun van particuliere Beschermers en donateurs, Bedrijfsvrienden, de provincie Utrecht en de Nationale Postcode Loterij.


Utrechts Landschap is in bezit van het CBF-Keur, een onafhankelijk keurmerk voor verantwoorde werving en besteding van fondsen.

Weer meer Beschermers

Onze achterban vertoont al jaren een stijgende lijn. In 2019 kwamen er netto ruim 1000 Beschermers bij. Daarmee steunden eind 2019 27.579 Beschermers ons werk.

Exclusieve Beschermers-excursie in Figi

Speciaal voor onze Beschermers organiseren we eens per jaar een exclusieve Beschermersbijeenkomst. Op zaterdag 30 maart waren 150 Beschermers, collega’s en vrijwilligers te gast in Hotel Theater Figi in Zeist. Tijdens deze dag gaven we een uniek kijkje in onze keuken. Onze specialisten vertelden over de vragen, dilemma’s en verrassingen die ze in hun werk tegenkomen. Tevens werd op deze dag het eerste exemplaar van de nieuwe Utrechts Landschap Gids uitgereikt aan Commissaris van de Koning, Hans Oosters en aan de burgemeester van Zeist, Koos Janssen.

Gratis tekenpas

Van een tekenbeet kun je heel erg ziek worden, terwijl voorkomen heel eenvoudig is. De voorlichtingscampagne van Utrechts Landschap en het RIVM was in 2018 zo’n succes, dat we deze in 2019 hebben herhaald. Ook dit jaar konden mensen een gratis tekenpas aanvragen. In slechts enkele weken tijd hebben we er 4.000 verstuurd. Veel ontvangers besloten meteen Beschermer te worden.

Nieuwe Utrechts Landschap Gids

Begin maart verscheen de nieuwe Utrechts Landschap Gids. In het boek zijn alle natuurgebieden en erfgoedeigendommen van Utrechts Landschap beschreven en in beeld gebracht. De gids is een cadeau aan alle betalende Beschermers van Utrechts Landschap, als dank voor hun steun. Ook mensen die zich aanmelden als donateur krijgen de nieuwe gids gratis als welkomstgeschenk.

Geven om natuur en erfgoed

Onze achterban vindt, net als wij, het aankopen van natuur heel erg belangrijk, vooral als we daarmee natuurgebieden kunnen verbinden tot een aaneensluitend netwerk. Maar ook de aankoop en het herstel van erfgoed kan op veel steun rekenen: zo werd in 2019 de benodigde € 20.000 voor het herstel van twee monumentale banken in het Zeisterbos ruimschoots gedoneerd.

Netwerk aan bedrijfsvrienden

In 2019 heeft weer een grote groep organisaties en bedrijven zich verbonden aan de doelstelling van Utrechts Landschap. We mochten negen nieuwe Bedrijfsvrienden verwelkomen: het netwerk bestaat nu uit 61 Bedrijfsvrienden.

Nationale Postcode Loterij

Net als de andere provinciale Landschappen ontvangen we jaarlijks een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. In 2019 was dat € 937.500. Dankzij deze geweldige bijdrage konden we diverse projecten realiseren én mensen laten genieten van natuur en erfgoed.

Zo konden we het droge schraalland op Park Vliegbasis Soesterberg herstellen, op verschillende plekken vochtig hakhout opknappen, vrijwilligers in het nieuw steken en een nieuwe elektrische Pont aanschaffen.

Ook hebben we aan verschillende verbindingen gewerkt: die tussen de Juliusput en Zwarte Goor bij Stoutenburg, en die tussen de Krakeling en Harlan bij Zeist.

Dankzij geld van de Nationale Postcode Loterij en een bijdrage van bezoekers tijdens Kerst op Heidestein 2018, hebben we de hele Beestenroute bij de Schaapskooi vernieuwd.