Erfgoed

Beheer erfgoed

Tastbaar...

Erfgoed is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het Utrechtse landschap. Utrechts Landschap beheert zo’n 170 historische gebouwen en bouwwerken, 23 molens, een kasteel, 25 landgoederen (waarvan 15 met rijksmonumentale status), militair erfgoed (zoals op Park Vliegbasis Soesterberg), een steenfabriek, grafheuvels en een eendenkooi.

...En soms minder tastbaar

Ook hebben we aandacht voor minder tastbaar erfgoed, zoals ambachten, verhalen en gewoonten. Al dat erfgoed vraagt behoorlijk wat (specialistisch) onderhoud. Een groot deel daarvan doen we zelf. Waar nodig besteden we werkzaamheden uit.

Landgoederen en buitenplaatsen

Specialistenwerk

Veel bewoners en bezoekers ervaren jaarlijks de schoonheid van onze iconische landgoederen en buitenplaatsen. Het onderhoud van de (monumentale) gebouwen, tuinen en parken is specialistisch werk en vraagt veel vakkennis. De erfgoedmonitor en de uitvoeringsrichtlijn hovenierswerk vormen hierbij onze basis.

Restauratieplannen op gang

In 2019 ontvingen we € 250.000 uit het Fonds Erfgoedparels van de provincie Utrecht voor de restauratie van het overpark van buitenplaats Over-Holland (Nieuwersluis). In januari hebben we een begin gemaakt met de restauratie van het park.


De tuinschuur is gerestaureerd en we hebben diverse snoei- en zaagwerkzaamheden uitgevoerd. Ook hebben we bomen verwijderd die de veiligheid in gevaar brengen. Later volgen nog meer restauratiewerkzaamheden, zoals het herstel van de waterhuishouding, herstel en uitbreiding van de padenstructuur, herstel van de (laan)beplanting en de aanleg van een aantal bruggen.

Nieuwe plannen

We hebben ook twee nieuwe plannen opgesteld: een maatregelenplan voor het park van buitenplaats Pavia (Zeist) en een restauratieplan voor het park van Kasteel Renswoude. In Kasteelpark Renswoude zijn door de grote droogte van afgelopen jaren vooral problemen met de waterhuishouding zichtbaar geworden.

Onderhoud met Biga Groep

Op de Zeister buitenplaatsen De Breul, Pavia, Hoog Beek & Royen en Molenbosch wordt het groenonderhoud sinds september uitgevoerd door medewerkers van sociaalwerkbedrijf Biga Groep. Naar volle tevredenheid van boswachter Joris Hellevoort!


“Mooi dat wij een schoon terrein hebben en op deze manier werk bieden aan mensen voor wie het hebben van een baan minder vanzelfsprekendheid is.”

Boswachter Joris Hellevoort

Uitbundige stinsen

De 100.000 stinsenbollen die in 2018 dankzij vele gulle gevers op zeven landgoederen konden worden aangeplant, stonden in het voorjaar uitbundig in bloei. Op landgoed De Breul bij Zeist hebben we in het najaar van 2019 nog 100 variëteiten van narcissenbollen aangeplant.

Overige gebouwen

Onderhoud en beheer

Doorlopend voeren we regulier onderhoud uit, zoals houtwerkherstel en loodgieterswerkzaamheden. Daarnaast hebben we een aantal grote werken uitgevoerd.

STRAK in de verf

Verschillende gebouwen zijn opgefrist met een schilderbeurt: de woningen op Oostbroek, Moersbergen en in het Panbos, het bijgebouw op Beerschoten en de droogloods van Steenfabriek Bosscherwaarden. Op Park Vliegbasis Soesterberg werden de laatste twee shelters door een gespecialiseerd bedrijf voorzien van een nieuwe verflaag. Alle shelters kunnen er nu weer tegenaan.

Kantoor Niënhof uitgebreid

Op landgoed Niënhof bij Bunnik hebben we de kantoorcapaciteit verdubbeld door boven de werkplaats een extra vloer te maken en de trap te verplaatsen. Dankzij voldoende dakramen en de juiste led-verlichting is het een prettige, lichte werkplek geworden.

Woning Plantage Willem III

De betonnen gevelelementen van de bungalow bij het wildviaduct langs de Rijksstraatweg in Elst zijn vervangen door een houten gevel en extra isolatie. De elementen zaten los en werden gevaarlijk. Ook het dak is vervangen.

Nieuw dak voor woning Oostbroek

Ook het dak van de woning op Oostbroek in De Bilt is opgeknapt. De dakpannen waren slecht geworden en de dakkapel had nieuwe ramen nodig. Het dak is voorzien van een damp-remmende isolatiefolie, heeft nieuwe tengels en panlatten en dakpannen met dezelfde uitstraling gekregen. De dekplanken zijn voorzien van een zinken afdekking. De oude dakpannen kunnen we in de toekomst gedeeltelijk hergebruiken bij onze tabaksschuren.

Theehuis is weer blikvanger

Het was een flinke klus, maar de ijskelder annex theehuis op landgoed Heidestein bij Zeist staat er weer puik bij. De gehele houten opbouw van het theehuis hebben we stukje bij beetje zorgvuldig gedemonteerd en vastgelegd.

Houtwerk vervangen

Waar mogelijk hebben we onderdelen natuurlijk hergebruikt. Helaas was een groot deel van het houtwerk in dusdanig slechte staat dat veel vervangen moest worden.


Ook hebben we het metselwerk in de gevel van het voormalige waterreservoir hersteld, dat was aangetast door roestend ijzer.

Zinken roevendak

Als kers op de taart heeft het theehuis een mooi zinken roevendak gekregen, een duurzame dakbedekking die dankzij de roeven kan ademen en uitzetten.

Duurzaamheid

We willen natuur en erfgoed voor volgende generaties behouden, en daar past ook duurzaamheid bij. Zo krijgt Huize Oostbroek in De Bilt een flinke ‘groene’ impuls. In 2019 zijn de eerste ramen voorzien van isolerende achterzetramen. Omdat het huis een rijksmonument is, gebeurt dit in overleg met de gemeente. Komend jaar volgen de overige ramen. Om het pand verder te verduurzamen hebben we voorbereidingen getroffen voor de aanleg van zonnepanelen op de nabijgelegen fruitschuur.

Meer maatregelen

We werken aan nog meer duurzaamheidsmaatregelen:

  • We plaatsen zonnepanelen op een shelter (Park Vliegbasis Soesterberg), op de timmerwerkplaats (Panbos) en op een boerderij bij Stoutenburg.
  • Vier auto’s zijn vervangen door elektrische of hybride wagens.
  • De Pont van Het Landschap wordt vervangen door een fluisterstille elektrische boot.
  • We hebben laadpalen geplaatst bij het kantoor op landgoed Oostbroek en we kijken of dat lukt bij de timmerwerkplaats (Panbos), op landgoed Niënhof en bij de diverse infocentra.

Overige werkzaamheden in 2019

  • Vervangen kozijnen woning Stoutenburg.
  • Restaureren en vernieuwen luiken boerderij Moersbergen.
  • Diverse werkzaamheden aan het dak van gebouwen op het terrein van Steenfabriek Bosscherwaarden.
  • Slopen bijgebouwen boerderij Kouwenhoven.
  • Aanbrengen (veiligheids)dakhaken op hoofdgebouw Oostbroek