Vrijwilligers

Wij zijn heel blij dat meer dan 600 Utrechters als vrijwilliger actief zijn voor Utrechts Landschap. Ze zijn onmisbaar voor onze organisatie. Voor het merendeel van ons publiek zijn zij het gezicht van Utrechts Landschap. Ze werken onder meer als molenaar op een van onze 23 molens, als groene vrijwilliger in het beheer van onze gebieden, werven Beschermers, organiseren activiteiten, houden als vrijwillige BOA toezicht en treden op als gastheer/gastvrouw in de infocentra.

Vrijwilligers

Wij zijn heel blij dat meer dan 600 Utrechters als vrijwilliger actief zijn voor Utrechts Landschap. Ze zijn onmisbaar voor onze organisatie. Voor het merendeel van ons publiek zijn zij het gezicht van Utrechts Landschap. Ze werken onder meer als molenaar op een van onze 23 molens, als groene vrijwilliger in het beheer van onze gebieden, werven Beschermers, organiseren activiteiten, houden als vrijwillige BOA toezicht en treden op als gastheer/gastvrouw in de infocentra.

Natuurwerkdag op landgoed Oostbroek

In veel natuurgebieden is elke eerste zaterdag in november de Natuurwerkdag. Ook op landgoed Oostbroek staken dit jaar heel wat mensen de handen uit de mouwen. Of liever gezegd: in de grond. Want maar liefst 10.000 bloembollen moesten worden geplant. Meer dan 40 grote en kleine mensen hielpen landgoederenboswachter Joris Hellevoort en zijn team bij deze gigantische klus. In het vroege voorjaar van 2019 zal het effect te zien zijn, want dan stikt het op landgoed Oostbroek van de bloeiende stinsenplanten.

Vrijwilligers terreinbeheer

De circa 180 vrijwilligers in het terreinbeheer (de zogeheten groene vrijwilligers) worden aangestuurd door de boswachter of zijn rechterhand. Door hun inzet is het mogelijk om arbeidsintensief precisiewerk te verrichten voor kwetsbare natuur, zoals maaien, snoeien en herstelwerkzaamheden aan paden en markeringen. Ook bij de jaarlijkse tellingen en inventarisaties zijn veel vrijwilligers betrokken.

Start flexteam vrijwilligers natuurbeheer

Voor mensen die ervan houden buiten te zijn en de handen uit de mouwen te steken en daarvoor beperkt tijd hebben, zijn we gestart met een flexteam vrijwilligers natuurbeheer. Het flexteam is bij uitstek geschikt voor mensen die een aantal keer per jaar in het natuurbeheer willen werken en over natuurwerk willen leren. Mensen die zich aanmelden voor het flexteam worden geïnformeerd over de data en werkdagen waarop werkzaamheden plaatsvinden en kunnen zich daarvoor inschrijven.

De leden van het flexteam gaan onder leiding van een terreinmedewerker aan de slag in de omgeving van Zeist. Daar is een grote variatie aan werkzaamheden, waaronder werkzaamheden die fysieke kracht vergen. Te denken valt aan het verwijderen van vogelkers, berenklauw en balsemien, zaagwerk met de handzaag en hooien.

Belevingsvrijwilligers

Voor beleving- en educatietaken zijn circa 420 vrijwilligers actief. Zij bestieren en bemensen de zeven informatiecentra en het excursiecentrum, gidsen bij natuur- en erfgoedexcursies, bedenken en organiseren vele kleinschalige publieksactiviteiten, trekken met de promotiewagen langs tal van locaties en evenementen in de provincie, brengen promotiefolders rond bij bibliotheken en wat al niet meer.

Molenvrijwilligers

Het aantal vrijwillige molenaars groeit langzaam maar gestaag. Op de meeste molens draaien meerdere molenaars zodat de continuïteit beter is gegarandeerd. Naast molenaars zijn vele andere vrijwilligers actief zoals molengidsen en vrijwilligers die de molenwinkeltjes bemensen. Een bijzondere plek nemen de vrijwilligers van steunstichtingen in die zich voor een bepaalde molen inzetten.

Vrijwilligers monitoring

Ook dit jaar hebben vrijwilligers weer een grote bijdrage geleverd aan het monitoren van planten en dieren. Zo hebben zij inventarisaties gedaan van broedvogels in de Blauwe Kamer, boommarters op de Heuvelrug, dassen in het Kromme Rijngebied, nachtvlinders en andere insecten op de Vliegbasis, dassen op Beukenburg, libellen op Heidestein en deden ze verslag van de grote kruisbekken op Heidestein.