Publieksverslag 2018

In dit publieksverslag vertellen we met plezier wat we in 2018 hebben gedaan voor het behoud van natuur, landschap en erfgoed in de provincie Utrecht.


Het was een bijzonder jaar vanwege extreme weersomstandigheden: winterstormen, sneeuwval en met name een lange periode van droogte. Het maakte maar weer eens duidelijk dat klimaatverandering ons stevig treft en ook dat ons beheer altijd weer maatwerk is. Tijdens de droogte ontkwamen we er bijvoorbeeld niet aan op onze buitenplaatsen en landgoederen de jonge aanplant water te geven en grachtwater aan te vullen als fundamenten van monumenten gevaar liepen.


2018 was ook het jaar dat we - geholpen door bijna 1000 reacties - ons beleid voor de komende vijf jaar vormgaven. Ambitieus bouwen we stevig door aan een divers Utrechts netwerk van natuur en erfgoed dat we voor altijd beschermen.


Dat lukt alleen dankzij de steun van velen. We zijn er trots op dat het aantal Beschermers met 2000 steeg tot ruim 26.500. Het aantal vrijwilligers overtreft de 600 en inmiddels dragen 56 Utrechtse en landelijke bedrijven structureel bij aan ons werk. Voor ons is dat het beste bewijs dat Utrechters natuur en erfgoed onmisbaar vinden in hun dagelijkse leefomgeving!


Michaƫl Kortbeek, voorzitter Raad van Toezicht

Saskia van Dockum, directeur-bestuurder