Molens

Molens zijn al meer dan 500 jaar beeldbepalende herkenningspunten in het Nederlandse en Utrechtse landschap. Dankzij bemaling door poldermolens is het traditionele polderlandschap ontstaan. Korenmolens zijn al eeuwen belangrijke ontmoetingsplaatsen in dorpen en steden. Utrechts Landschap zorgt inmiddels al meer dan tien jaar, in opdracht van Stichting De Utrechtse Molens en samen met vele tientallen vrijwilligers, dat 23 molens in de provincie blijven draaien en malen.


In 2018 hebben we in samenwerking met externe deskundigen een doorzicht gemaakt naar de benodigde financiën voor groot onderhoud aan onze molens in de komende jaren. Onze ambitie om alle 23 molens draaiende te houden vergt een forse inspanning om daarbij de benodigde financiële middelen te vinden. Omvangrijke steun van overheid, fondsen en sponsoren is voor dit groot onderhoud onmisbaar.


In 2018 hebben we voor de derde maal bij het Rijk subsidie aangevraagd en ontvangen voor het regulier onderhoud van onze molens voor de periode 2019-2024. Dit is één van de belangrijke financieringsbronnen voor het reguliere onderhoud. Het groot onderhoud dat ongeveer eens in de twintig jaar nodig is, valt hier buiten.

Ook hebben we met Waterschap Amstel Gooi en Vecht meerjarige afspraken gemaakt over de inzet van onze poldermolens ten tijde van veel neerslag en de financiële bijdrage daarvoor door het waterschap.

Molen Buitenweg feestelijk geopend door Prinses Beatrix

Op 11 juni heropende prinses Beatrix de gerestaureerde Molen van de Polder Buitenweg in Oud-Zuilen. Ze zette de poldermolen in werking door samen met eerste molenaar Arie Harkes de vang te lichten. De Molen van de Polder Buitenweg werd in 2016 door een brand verwoest. Utrechts Landschap heeft in 2017 de molen in zijn oude staat gerestaureerd.

Als Beschermvrouwe van Vereniging De Hollandsche Molen draagt prinses Beatrix de molens een warm hart toe. Na het lichten van de vang ging ze in gesprek met vrijwillig molenaar Arie Harkes en zijn echtgenote en bezocht ze de molen van binnen. Vervolgens bracht Prinses Beatrix een bezoek aan de naastgelegen Molen van de Polder Westbroek waar vrijwillig molenaar Daan Ottevanger en zijn echtgenote de prinses ontvingen. Tijdens haar wandeling tussen de twee molens werd Prinses Beatrix toegezongen door een speciaal voor deze gelegenheid gevormd molenkoor uit Oud-Zuilen. Op de terugweg stond er een haag van buurtkinderen langs het pad om haar te begroeten.


De Molen van de Polder Buitenweg uit 1830 is de kleinste molen van de provincie Utrecht. Hij staat vlak naast de grootste molen van de provincie Utrecht: de Molen van de Polder Westbroek (1753). De twee molens, die in beheer zijn van Utrechts Landschap, zijn een opvallende verschijning in het kleine stukje open landschap langs de Zuilense Ring. Het afbranden van de molen ging veel mensen uit de buurt aan het hart. De dag na de brand startten zij een crowdfundingsactie voor de herbouw.

Beheer molens

Bij veel molens is de blikseminstallatie gecontroleerd en waar nodig hersteld. Voor alle molens is samen met de technische commissie en de molenaars een risico-inventarisatie opgesteld met te nemen maatregelen en aanbevelingen. Doel hiervan is de veiligheid van vrijwilligers en bezoekers.

Kockengense Molen, Kockengen

In deze molen is een spindel geplaatst zodat de molen in en uit zijn werk kan worden gezet. Dat betekent dat het scheprad losgekoppeld kan worden waardoor bij mindere wind de wieken alsnog kunnen draaien.

Molen Oog in ’t Zeil, Cothen

De molen heeft een nieuwe stelling gekregen. Een ingrijpende klus. Daarnaast is de kap gerepareerd en voorzien van een nieuw dek.

Molen van de Polder Westbroek, Oud-Zuilen

De fokken zijn gerestaureerd.

Kockengense Molen, Kockengen

In deze molen is een spindel geplaatst zodat de molen in en uit zijn werk kan worden gezet. Dat betekent dat het scheprad losgekoppeld kan worden waardoor bij mindere wind de wieken alsnog kunnen draaien.

Molen Oog in ’t Zeil, Cothen

De molen heeft een nieuwe stelling gekregen. Een ingrijpende klus. Daarnaast is de kap gerepareerd en voorzien van een nieuw dek.

Molen van de Polder Westbroek, Oud-Zuilen

De fokken zijn gerestaureerd.

Broekzijdse Molen, Abcoude

De molen is geheel geschilderd en verder zijn diverse reparaties gedaan, onder andere aan de kap.

Oostzijdse Molen, Abcoude

De molenkap en tuigage zijn gerepareerd en de bonte knaagkever in de kelder is bestreden.

Garstenmolen, Nigtevecht

Ook deze molen is geschilderd. De roeden zijn doorgehaald en de fokken gerepareerd.

Westveense Molen, Woerdense Verlaat

De draaiende delen hebben een algehele APK gekregen en de molen is voorzien van vier nieuwe zeilen.

Loenderveense Molen, Loenen aan de Vecht

Deze molen heeft nieuwe fokken op de wieken gekregen. Een kostbare operatie waarvoor succesvol fondsen zijn geworven en waar Beschermers van Utrechts Landschap eveneens een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Daarnaast is de beschoeiing van de achterwaterloop hersteld.

Molen van de Polder Buitenweg, Oud-Zuilen

In 2018 is de restauratie aan de in 2016 afgebrande molen in definitief afgerond.

Kortrijkse Molen, Breukelen

In deze molen is de bonte knaagkever in de ondertoren bestreden.

Loenderveense Molen, Loenen aan de Vecht

Deze molen heeft nieuwe fokken op de wieken gekregen. Een kostbare operatie waarvoor succesvol fondsen zijn geworven en waar Beschermers van Utrechts Landschap eveneens een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Daarnaast is de beschoeiing van de achterwaterloop hersteld.

Molen van de Polder Buitenweg, Oud-Zuilen

In 2018 is de restauratie aan de in 2016 afgebrande molen in definitief afgerond.

Kortrijkse Molen, Breukelen

In deze molen is de bonte knaagkever in de ondertoren bestreden.

Spengense Molen, Spengen

De draaiende delen hebben een algehele APK gekregen.

Middelste Molen, Cabauw

Stormschade aan zowel de molen als aan de woning is gerepareerd. Daarnaast is in 2018 een restauratieplan opgesteld en zijn de eerste fondsen al succesvol aangeschreven.

Molen Geesina, Groenekan

In 2018 is de grootschalige restauratie aan de romp definitief afgerond.

Spengense Molen, Spengen

De draaiende delen hebben een algehele APK gekregen.

Middelste Molen, Cabauw

Stormschade aan zowel de molen als aan de woning is gerepareerd. Daarnaast is in 2018 een restauratieplan opgesteld en zijn de eerste fondsen al succesvol aangeschreven.

Molen Geesina, Groenekan

In 2018 is de grootschalige restauratie aan de romp definitief afgerond.

Oukoper Molen, Nieuwersluis

De molen is geschilderd.

Molen De Valk, Montfoort

De molen is in zijn geheel geschilderd en er zijn diverse houtreparaties uitgevoerd.

Molen ’t Wissel, Elst

De rieten kap is vernieuwd.

Oukoper Molen, Nieuwersluis

De molen is geschilderd.

Molen De Valk, Montfoort

De molen is in zijn geheel geschilderd en er zijn diverse houtreparaties uitgevoerd.

Molen ’t Wissel, Elst

De rieten kap is vernieuwd.