Kasteel Loenersloot

In opdracht van Stichting Kasteel Loenersloot beheert Utrechts Landschap het kasteel, inclusief de collectie, het park en de buitenplaats met gebouwen als de brugwachterswoning, het arbeidershuisje en de boerderijen. Behoud van het gehele ensemble is daarbij het streven, waarbij we graag het publiek betrekken om van Kasteel Loenersloot te genieten als levend cultuurmonument.

Beheer

Door de januaristorm zijn diverse bomen in het park gesneuveld. Deze zijn opgeruimd door onder andere de landgoederenploeg.


Het exterieur van het kasteel is in het najaar geschilderd waarbij deze keer de weergoden ons goed gezind waren. De vorige schilderbeurt vond plaats tijdens de grote restauratie van 2012 waarbij vanaf een steiger werd gewerkt. Deze keer werkten de schilders vanuit een hoogwerker die op een ponton in de gracht was geplaatst.

Good housekeeping

De Good Housekeepingploeg is in 2018 verder uitgebouwd en staat nu als een huis. De ploeg bestaat uit maar liefst negen vrijwilligers die zich alleen met het beheer van het interieur bezighouden. Geen sinecure gezien de omvang en de vaak lastige bereikbaarheid van onderdelen. Een van de grotere klussen was het opruimen van de monumentale zolder. Het deel van de collectie dat hier is opgeslagen is schoongemaakt en zal beter worden opgeslagen. Hiertoe zijn stellingen aangeschaft. De collectie is hierdoor beter bereikbaar maar ook beter schoon te houden. Het schilderen van het exterieur heeft letterlijk in het interieur veel stof doen opwaaien. De Good Housekeepingploeg is een aantal dagen in de weer geweest om de boel weer schoon te maken.