Erfgoed

Naast natuur is erfgoed onlosmakelijk met ons landschap verbonden, soms is het onderscheid zelfs moeilijk te maken. Utrechts Landschap beschermt divers erfgoed: sporen uit het verleden die tastbaar zijn, maar heeft ook aandacht voor minder tastbaar erfgoed, zoals ambachten, verhalen en gewoonten.

Tot ons tastbare erfgoed behoren zo’n 170 historische gebouwen en bouwwerken, 23 molens, een kasteel, 25 landgoederen (waarvan 15 met Rijksmonumentale status), militair erfgoed (zoals op Park Vliegbasis Soesterberg), een steenfabriek, grafheuvels en een eendenkooi.

Landgoederen

De staat van onderhoud van de landgoederen en buitenplaatsen is in 2018 sterk verbeterd. We zijn begin 2018 gestart met een speciale landgoederenboswachter die steun krijgt van een landgoederenploeg in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht.

Molens

Molens zijn al meer dan 500 jaar beeldbepalende herkenningspunten in het Nederlandse en Utrechtse landschap. Utrechts Landschap zorgt in opdracht van Stichting De Utrechtse Molens en samen met vele tientallen vrijwilligers, dat 23 molens in de provincie blijven draaien en malen.

Kasteel Loenersloot

In opdracht van Stichting Kasteel Loenersloot beheert Utrechts Landschap het kasteel, inclusief de collectie, het park en de buitenplaats met gebouwen als de brugwachterswoning, het arbeidershuisje en de boerderijen. Behoud van het gehele ensemble is daarbij het streven.

Overige monumenten

Utrechts Landschap beheert diverse monumenten in de provincie, zoals landhuizen, bruggen, schuren, woningen en shelters. We hebben veel kennis en ervaring in huis voor het onderhoud. Als het even kan voeren we het onderhoud dan ook zelf uit, maar waar nodig besteden we het uit.